AandachtspuntenINMETEN


Let op de tijd vanaf order tot het inmeten.

Inmeten kan gebeuren als de sparingmaten definitief zijn.

Ook het eventuele oude kozijn moet verwijderd zijn en de sparing moet volgens de beschrijving hieronder afgewerkt zijn.

En ook de leefvloer (Tegel, hout, PVC etc.) moet liggen.

Na het inmeten mag er niet meer gestuukt, geschuurd etc. worden.

Als wij ter plaatse zijn en niet kunnen meten, dan zijn wij genoodzaakt de inmeetkosten te berekenen.

Eventuele annulering dient u 7 werkdagen vantevoren te melden, anders zijn wij genoodzaakt de inmeetkosten te berekenen.MONTAGE


Tijdens het monteren bent u verantwoordelijk voor het afdekken van de vloer.

Ook mogen er binnen een straal van 5 meter van de montage locatie en langs de looproute geen breekbare/kostbare spullen staan bijvoorbeeld vazen, schilderijen enz. 

Ook mogen er geen kinderen spelen in de ruimtes waar wij moeten werken. (In overleg met de monteurs kan dit eventueel wel.)

Is de situatie niet uitgevoerd zoals hieronder beschreven dan zijn wij niet verantwoordelijk voor het niet lukken van de montage en geven wij hierop ook geen garantie.

Bij montage van de puien dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat er op de locatie waar de puien gemonteerd moeten gaan worden, geen plinten aanwezig zijn aan de wanden en/of plafond. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien eventueel aanwezige plinten i.v.m. de montage alsnog verwijderd moeten worden kan Steellife niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade als gevolg van het verwijderen van de plinten.

Indien er niet in de vloeren / wanden / kolommen geboord mag worden moet dit op voorhand gemeld worden.

Eventuele (glas) beschadigingen moeten tijdens of voor opleveren gemeld worden, anders kunnen wij hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Het eventuele kit- en schilderwerk wordt niet door ons uitgevoerd, evenals het herstellen van tijdens montage (in uitzonderlijke gevallen) onvermijdelijke kleine beschadigingen aan

stucwerk van het muur of het plafond. Eventuele plinten worden verwijderd of ingezaagd, afhankelijk van de situatie.

Afkitten wordt niet door Steellife verzorgd, ook niet van eventuele douchewanden.

Onze monteurs leveren bezemschoon op. Het reinigen van de door ons gemonteerde wanden (glasbewassing) behoort niet tot onze werkzaamheden.

Tijdens de montage moeten wij beschikken over elektra, licht en sanitaire voorzieningen.

De ruimte waarin gewerkt moet worden dient wind en waterdicht te zijn. Tevens moet de ruimte verlicht zijn. Is e.e.a. niet mogelijk dan dient dit op voorhand gemeld te worden.

Eventueel verticaal transport is niet opgenomen in de offerte, tenzij anders overeen gekomen.

Als wij ter plaatse zijn en niet kunnen monteren dan zijn wij genoodzaakt de montagekosten te berekenen.

Eventuele annulering dient u 7 werkdagen van tevoren te melden anders zijn wij genoodzaakt de montagekosten te berekenen.

Alle panelen kunnen een maat/rechtheid tollerantie hebben 4mm.TECHNISCHE DETAILSVASTE WAND


Hierbij moet het plafond stevig schroefbaar zijn, dit kan beton, steen of hout zijn.

Bij gipsplaten adviseren wij minimaal 2x18 mm. multiplex boven de gipsplaten aan te brengen, anders kunnen wij de wanden niet monteren.

Bij stalen balken adviseren wij dat deze bekleed worden met  2x18 mm multiplex.

In het plafond moeten wij minimaal 4 cm. kunnen boren, binnen deze afstand mogen geen leidingen lopen.

De vloer moet ook stevig zijn en niet kunnen verzakken, ook moeten wij minimaal 10 mm. in de vloer kunnen boren.

Als er vloerverwarming wordt ingefreesd of bij nieuwbouw wordt ingestort moet er onder de vaste wand een strook van 25 cm. leidingvrij gehouden worden. Hier mogen ook geen andere leidingen liggen.

De muren moet zo afgewerkt worden alsof er geen wand in komt.

Alle panelen kunnen een maat/rechtheid tollerantie hebben 4mm.TAATSDEUR


Hierbij is het belangrijk het plafond stevig schroefbaar is, dit kan beton, steen of hout zijn.

Bij gipsplaten adviseren wij minimaal 2x18 mm. multiplex boven de gipsplaten aan te brengen anders kunnen wij de deuren niet monteren.

Bij stalen balken adviseren wij dat deze bekleed worden met  2x18 mm multiplex.

In het plafond moeten wij minimaal 4 cm. kunnen boren, binnen deze afstand mogen geen leidingen lopen.

De vloer moet ook stevig zijn, ook moeten wij minimaal 10 mm. in de vloer kunnen boren.

dus bestaande vloerverwarming is geen probleem mits wij 10 mm kunnen boren. (tegel of verlijmde vloer telt ook mee)

Als u de vloerverwarming nog moet infrezen of storten moet ter plaatse van het scharnierpunt een stuk van 25x25 cm. uit de muur leiding vrij gehouden te worden, hier mogen ook geen andere leidingen liggen.

Als het scharnierpunt van de deur verlegd is moet er meer vrijgehouden worden, neem hiervoor contact op.

Onder een eventueel zijlicht moet er de breedte van het zijlicht +25 cm. van uit de muur vrijgehouden worden van leidingen, met een strookbreedte van 25 cm.

De muren en plafonds moeten zo recht mogelijk en waterpas afgewerkt worden, voor het beste eindresultaat en zodat er minimale kieren ontstaan.

De muren moet zo afgewerkt worden alsof er geen deur in komt.

Let ook op dat er in de draairichtingen geen rookmelders, lampen en/of luchtinblaaspunten zitten. En ook geen stopcontacten of schakelaars aan de muren t.p.v. de deur(en)/panelen.

Bij plinten moeten wij een stuk uit de plinten zagen, om dit te voorkomen kan u geen plint of een plakplint (plat op de vloer) gebruiken. De zaagzijdes moeten afgewerkt worden door een schilder, dit is niet iets wat wij doen. Bij eventuele stenen plinten zijn wij niet verantwoordelijk voor het barsten hiervan door slechte verlijming, hetzelfde geld voor vloertegels.

Alle panelen kunnen een maat/rechtheid tollerantie hebben 4mm.


SCHUIFDEUR


Bij een schuifdeur die in de muur moet schuiven graag contact opnemen.


Voor normale schuifdeuren/schuifwanden geldt het volgende:

Hierbij is het belangrijk het plafond stevig schroefbaar is, dit kan beton, steen of hout zijn, de gehele rail moet goed bevestigd kunnen worden.

Bij gipsplaten adviseren wij minimaal 2x18 mm. multiplex boven de gipsplaten aan te brengen, anders kunnen wij de rail niet monteren.

Bij stalen balken adviseren wij dat deze bekleed worden met  2x18 mm multiplex.

In het plafond moeten wij minimaal 4 cm. kunnen boren, binnen deze afstand mogen geen leidingen lopen.

De vloer moet ook stevig zijn, ook moeten wij minimaal 10 mm. in de vloer kunnen boren.

dus bestaande vloerverwarming is geen probleem mits wij 10 mm kunnen boren. (tegel of verlijmde vloer telt ook mee)

Als u de vloerverwarming nog moet infrezen of storten moet ter plaatse van de ondergeleiding een stuk van 25x25 cm. uit de muur leidingvrij gehouden worden, hier mogen ook geen andere leidingen liggen.

Onder een eventueel zijlicht moet er de breedte van het zijlicht +25 cm. vanuit de muur vrijgehouden worden van leidingen, met een strookbreedte van 25 cm.

De muren en plafonds moeten zo recht mogelijk en waterpas afgewerkt worden, voor het beste eindresultaat en zodat er minimale kieren ontstaan.

De muren moet zo afgewerkt worden alsof er geen deur in komt.

Let ook op dat er in de schuifrichtingen geen rookmelders, lampen en/of luchtinblaaspunten zitten. En ook geen stopcontacten of schakelaars aan de muren t.p.v. de deur(en)/panelen.

Bij plinten moeten wij een stuk uit de plinten zagen, om dit te voorkomen kan u geen plint of een plakplint (plat op de vloer) gebruiken. De zaagzijdes moeten afgewerkt worden door een schilder, dit is niet iets wat wij doen. Bij eventuele stenen plinten zijn wij niet verantwoordelijk voor het barsten hiervan door slechte verlijming, hetzelfde geld voor vloertegels.

Alle panelen kunnen een maat/rechtheid tollerantie hebben 4mm.OVERIGE TYPES


Aandachtspunten op aanvraag.


Mocht er van het bovenstaande iets niet duidelijk zijn, dan graag contact opnemen.